سامانه پژوهشی تنافس

سامانه پزوهشی تنافس، شبکه پژوهشگران و محققین
سامانه پزوهشی تنافس، شبکه پژوهشگران و محققین .به سامانه ی پژوهشی تنافس خوش آمدید
دانلود ابزارهای تنافس
اینم حالت روشن ترش که مال صفحات دوم و سوم به پایینه.
سامانه پژوهشی تنافس, در واقع مجموعه بسترها و ابزارهای پژوهشی است. در سامانه تنافس می تواند تیم سازی کنید و به صورت فردی یا تیمی کار پژوهشی انجام دهید. بسترهای تعامل, یافتن متخصصین, تیم سازی, تعریف و مدیریت پروژه و تقسیم وظایف مطالعه در کنار فیش برداری, یادداشت نویسی, ذهن نگار و ویرایشگر مفهومی از جمله امکانات تنافس می باشند

معرفی تنافس

سامانه مدیریت پروژه
ابزار مایند مپ یا نقشه ذهنی در سامانه تنافس
سامانه پژوهشی تنافس, در واقع مجموعه بسترها و ابزارهای پژوهشی است. در سامانه تنافس می تواند تیم سازی کنید و به صورت فردی یا تیمی کار پژوهشی انجام دهید. بسترهای تعامل, یافتن متخصصین, تیم سازی, تعریف و مدیریت پروژه و تقسیم وظایف مطالعه در کنار فیش برداری, یادداشت نویسی, ذهن نگار و ویرایشگر مفهومی از جمله امکانات تنافس می باشند
آنچه در ذهن دارید را به تصویر بکشید... بهترین راه ثبت و انتقال مفاهیم ذهنی ایجاد نقشه های ذهنی (مایند مپ-mindmap) هستند که مفاهیم و ارتباطات ان ها در ذهن یک محقق را به صورت یک گراف نمایش می دهند. در این ابزار می توانید یک فایل WORD را به نقشه ذهنی یا برعکس تبدیل کنید

نقشه ذهنی

ذهن نگار
ابزار مایند مپ یا نقشه ذهنی در سامانه تنافس
آنچه در ذهن دارید را به تصویر بکشید... بهترین راه ثبت و انتقال مفاهیم ذهنی ایجاد نقشه های ذهنی (مایند مپ-mindmap) هستند که مفاهیم و ارتباطات ان ها در ذهن یک محقق را به صورت یک گراف نمایش می دهند. در این ابزار می توانید یک فایل WORD را به نقشه ذهنی یا برعکس تبدیل کنید
برخی از های لایت های متنی برای متمایز کردن عبارت مورد نظر از نظر مفهومی است نه صرفا برجسته سازی بصری!!! برای اینکه بتوانید مفاهیم را در متن خود برجسته سازی و امکان تحلیل های هوشمند را فراهم سازید می توانید با ویرایشگر تنافس متون خود را غنی سازی کنید. پزوهشگران می توانند با استفاده از ادیتور تنافس متون خود را با استاندارد TEI غنی سازی کنند تا بتوانید با استفاده از مبدل های مختلف متون خود را توسط ماشین های دیگر نیز مورد تحلیل قرار دهند.

مفهوم سازی متن

ویرایشگر
ابزار مایند مپ یا نقشه ذهنی در سامانه تنافس
برخی از های لایت های متنی برای متمایز کردن عبارت مورد نظر از نظر مفهومی است نه صرفا برجسته سازی بصری!!! برای اینکه بتوانید مفاهیم را در متن خود برجسته سازی و امکان تحلیل های هوشمند را فراهم سازید می توانید با ویرایشگر تنافس متون خود را غنی سازی کنید. پزوهشگران می توانند با استفاده از ادیتور تنافس متون خود را با استاندارد TEI غنی سازی کنند تا بتوانید با استفاده از مبدل های مختلف متون خود را توسط ماشین های دیگر نیز مورد تحلیل قرار دهند.
در هر زمان و از هر مکان به منابع خود دسترسی داشته باشید! در سامانه تنافس می توانید منابع خود را در فضای اختصاصی خود طبقه بندی کنید تا در پروژه های تحقیقاتی خود از آن ها استفاده کرده و یا با دیگران تبادل محتوایی داشته باشید

مدیریت منابع

شبکه پژوهشگران
ابزار مایند مپ یا نقشه ذهنی در سامانه تنافس
درباره ما
سامانه پژوهشی تنافس, در واقع مجموعه بسترها و ابزارهای پژوهشی است. در سامانه تنافس می تواند تیم سازی کنید و به صورت فردی یا تیمی کار پژوهشی انجام دهید. بسترهای تعامل, یافتن متخصصین, تیم سازی, تعریف و مدیریت پروژه و تقسیم وظایف مطالعه در کنار فیش برداری, یادداشت نویسی, ذهن نگار و ویرایشگر مفهومی از جمله امکانات تنافس می باشند
ارتباط با ما
آدرس : قم بلوارامین کوچه هشت پلاک 127
تلفن: 32909530-025
ایمیل : info@tanaafos.com
وب سایت: www.tanaafos.com